افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023
برنامه‌ای برای تبادل نفتکش با ایران نداریم / تهران نفتکش ما را آزاد کند ۰۷ مرداد ۱۳۹۸
وزیر امور خارجه جدید انگلیس

برنامه‌ای برای تبادل نفتکش با ایران نداریم / تهران نفتکش ما را آزاد کند

وزیر امور خارجه جدید انگلیس با بیان اینکه از ایران می‌خواهد نفتکش توقیفی را آزاد کند، گفت لندن برنامه‌ای برای تبادل نفتکش با ایران ندارد.