افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 9 August , 2022
اتحادیه عرب فاقد هر گونه مشروعیت است/اتحادیه عرب نماینده احساسات و نظرات واقعی مردم کشورهای عربی نیست ۲۳ مهر ۱۳۹۸
واکنش اردوغان به مواضع اتحادیه عرب علیه عملیات نظامی ترکیه در سوریه ؛

اتحادیه عرب فاقد هر گونه مشروعیت است/اتحادیه عرب نماینده احساسات و نظرات واقعی مردم کشورهای عربی نیست

اتحادیه اعراب به ما بگوینند که آنها تاکنون چه تعداد از قربانیان جنگ (در سوریه) را در کشورهای خودشان پذیرش کرده‌اند؟ آنها از چه ابتکاری برای توقف جنگ داخلی (سوریه) حمایت کردند؟