افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 16 August , 2022
چرا مشکلات نانوایان همچنان ادامه دارد؟ ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

چرا مشکلات نانوایان همچنان ادامه دارد؟

توجه و اهتمام ویژه به برطرف نمودن مشکلات واحدهای صنفی به ویژه نانوایان در سال رونق ملی باید یکی از دغدغه های اساسی دولت و مجلس شورای اسلامی بشمار آید ثابت بودن قیمت نان از سال 93 تا کنون و همچنین افزایش دوبرابری قیمت آرد بیشتر نانوایی ها را با مشکلات بسیار روبرو ساخته تا جایی که این واحدها دیگر رمقی برای ادامه حیات خود ندارند.