افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 9 August , 2022
نامزدهای جریان انقلاب تصمیم انقلابی بگیرند/ رای مردم را دچار تشتت نکنیم ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
دکتر علیرضا زاکانی ؛

نامزدهای جریان انقلاب تصمیم انقلابی بگیرند/ رای مردم را دچار تشتت نکنیم

نامزدهای جبهه انقلاب با هم هم افزایی داشته باشند تا خدایی نکرده رئیس جمهوری بیاید که وزاریش چند ماه التماس کنند اما نتوانتد او را ببینند.