افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
چگونه دولت می‌تواند تولید کننده را ملزم به پذیرش قیمت دستوری خود کند، اما نمی‌تواند در بخش مسکن قیمت گذار باشد؟ ۰۶ تیر ۱۴۰۱
کارشناس و تحلیلگر ارشد مسائل اقتصادی

چگونه دولت می‌تواند تولید کننده را ملزم به پذیرش قیمت دستوری خود کند، اما نمی‌تواند در بخش مسکن قیمت گذار باشد؟

باید دولت ابزار اجرای قانون افزایش اجاره بها تا ٢۵ درصد را به کار بگیرد.