افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 13 August , 2022
جلسات رأی اعتماد به کابینه تشریفاتی نیست/ رای اعتماد را به رجالی می‌دهیم که ضد فساد، متخصص، مومن و از بدنه کار اجرایی و انقلاب باشند ۱۵ مرداد ۱۴۰۰
عضو کمیسون حقوقی مجلس عنوان کرد ؛

جلسات رأی اعتماد به کابینه تشریفاتی نیست/ رای اعتماد را به رجالی می‌دهیم که ضد فساد، متخصص، مومن و از بدنه کار اجرایی و انقلاب باشند

توجه دقیق به اجرای قانون اساسی،‌ برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی نظام باید در اولویت باشد.