افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023
بقاء و نشاط برجام بر مبنای این است که آمریکا از تروریسم اقتصادی دست بردارد ۰۶ اسفند ۱۳۹۹
رئیس جمهور روحانی :

بقاء و نشاط برجام بر مبنای این است که آمریکا از تروریسم اقتصادی دست بردارد

رئیس جمهور مسئول اجرای قانون است نه ناظر بنابراین با اعصاب مردم بازی نکنید ؛ تخریب روابط میان ایران و آژانس بازی در زمین دشمن است.