افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
ما می خواهیم بودجه ۱۴۰۱ تورم را مهار کند و رشد اقتصادی قابل قبولی در آن دیده شود ۱۰ آذر ۱۴۰۰
آیت الله رئیسی در نشست مشترک مجلس و دولت؛

ما می خواهیم بودجه ۱۴۰۱ تورم را مهار کند و رشد اقتصادی قابل قبولی در آن دیده شود

بودجه باید کمترین نقص را داشته باشد که با نگاه نمایندگان بتواند هم روستا و هم شهر را آباد کند و هم بتواند عدالت‌محور باشد.

یقه‌سفیدها برای خود خط قرمز قائل نباشند/در برخورد با مفاسد، هیچ خط قرمزی جز اجرای قانون نمی شناسیم ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قضایی عنوان کرد ؛

یقه‌سفیدها برای خود خط قرمز قائل نباشند/در برخورد با مفاسد، هیچ خط قرمزی جز اجرای قانون نمی شناسیم

کسانی هم که به ظاهر از یک حکم ناراضی باشند، در خلوت خود از اجرای عدالت احساس رضایت می کنند.