افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023
جلوی50 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی  را  بگیرید ۰۳ مهر ۱۴۰۰
کارشناس ارشد مسائل اقتصادی عنوان کرد ؛

جلوی50 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی را بگیرید

تا زمانی که عزم سیاسی وجود نداشته باشد دولت همچنان برای جبران کسری بودجه دست در جیب مردم می‌کند.