افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 16 August , 2022
اگر مجلس قصد دارد توافق را غیرفعال کند باید مسئولیت عواقب آن را نزد ۰۵ اسفند ۱۳۹۹
بیانیه دولت:

اگر مجلس قصد دارد توافق را غیرفعال کند باید مسئولیت عواقب آن را نزد

هر قانونی اگر به خوبی اجرا نشود هزینه هایی را به دنبال خواهد داشت و به همین جهت شورای عالی امنیت ملی در جلسه ۲۵ بهمن خود تصمیم گرفت از طریق راه حل های هوشمندانه و مبتکرانه هم قانون مجلس اجرا شود و هم هزینه های آن کاهش یابد.

نامه توقف اجرای اقدامات داوطلبانه ایران به مدیرکل آژانس ارائه شد ۲۷ بهمن ۱۳۹۹
سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین ؛

نامه توقف اجرای اقدامات داوطلبانه ایران به مدیرکل آژانس ارائه شد

در این نامه از آژانس خواستیم تا در اسرع وقت اقدامات لازم را برای اجرای درخواست های ایران جهت توقف اقدامات مختلف داوطلبانه، شامل اجرای پروتکل الحاقی، به عمل آورد.