افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
اجلاس شانگهای یک موقعیت ممتاز تجاری، اقتصادی و حتی سیاسی برای ایران است ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
رئیس فراکسیون مرز نشینان مجلس عنوان کرد ؛

اجلاس شانگهای یک موقعیت ممتاز تجاری، اقتصادی و حتی سیاسی برای ایران است

ما هر چقدر در سازمان‌های تاثیرگذار عضو و ناظر باشیم، قطعاً روی کاهش تحریم‌ها و یا بی‌اثر کردن آنها تاثیرگذار است.