افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 16 August , 2022
منافع ملی نباید قربانی خواسته های جناحی،حزبی،طیفی کوتاه مدت شود ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ؛

منافع ملی نباید قربانی خواسته های جناحی،حزبی،طیفی کوتاه مدت شود

کشور در شرایط جدید نیاز به باز تعریف بعضی از سیاست های داخلی و خارجی را برای احیا ظرفیت ها و تحقق آرمان های انقلاب اسلامی داریم تا فشارها،تنش ها و آسیب ها بتوانیم کاهش دهیم.