افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 30 November , 2023
وعده مذاکره، ساختن دوقطبی‌سیاسی برای شانه خالی‌کردن از بار مسئولیت است ۰۵ شهریور ۱۳۹۸
واکنش قالیباف به احتمال مذاکره روحانی با آمریکا ؛

وعده مذاکره، ساختن دوقطبی‌سیاسی برای شانه خالی‌کردن از بار مسئولیت است

نتیجه‌ مذاکره با آمریکا هم شرطی سازی اقتصاد می شود و هم ناامیدی بیشتر مردم.