افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
بررسی پرونده ۸۰۰ سفر غیرمتعارف مدیران وزارت نفت در کمیسیون اصل ۹۰ ۲۹ تیر ۱۴۰۰
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس خبر داد ؛

بررسی پرونده ۸۰۰ سفر غیرمتعارف مدیران وزارت نفت در کمیسیون اصل ۹۰

بحث واگذاری اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی جهت ساخت و احداث ویلا نیز موضوع دیگری بود که در کمیسیون و با حضور رئیس سازمان امور اراضی و سازمان امور جنگل‌ها و مراتع مورد بررسی قرار گرفت.