افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 13 August , 2022
برنامه هایی که کاندیداها ارائه می دهند یک طرفه به قاضی رفتن است ۰۸ خرداد ۱۴۰۰
فعال سیاسی اصولگرا:

برنامه هایی که کاندیداها ارائه می دهند یک طرفه به قاضی رفتن است

اگر در مناظره، برنامه ها دوستانه و بدون تهمت، نقد و بررسی شده پیش برود، باعث می شود مردم احساس کنند طرف جدی است.