افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
لازمه حاکم بودن رای مردم و دموکراسی، وجود احزاب قدرتمند است ۱۹ اسفند ۱۴۰۱
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین ؛

لازمه حاکم بودن رای مردم و دموکراسی، وجود احزاب قدرتمند است

منابع انسانی بزرگترین موتور محرکه کشور هستند و ما باید در این جهت برنامه‌ریزی داشته باشیم تا نیروهای و سرمایه‌هایمان را حفظ کنیم.