افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 18 August , 2022
با توجه به روند خصومت غرب با روسیه خیلی آمریکا و اروپایی ها دنبال احیای برجام هستند ۰۶ تیر ۱۴۰۱
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم

با توجه به روند خصومت غرب با روسیه خیلی آمریکا و اروپایی ها دنبال احیای برجام هستند

معتقدم هم اکنون آمریکا و اروپایی ها خیلی دنبال احیای برجام هستند و اگر آنها فشار بیاورند و اسرائیل آرام بگیرد، برجام احیا می شود.