افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 18 August , 2022
صبر مجلس حدی دارد /در صورتی که وزیر  صالحی را برکنار نکند مجبور می شویم از راه های دیگر این مساله را پیگیری کنیم ۱۴ مرداد ۱۳۹۸
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس

صبر مجلس حدی دارد /در صورتی که وزیر صالحی را برکنار نکند مجبور می شویم از راه های دیگر این مساله را پیگیری کنیم

در حال حاضر استیضاح شریعتمداری وزیر کار و امور اجتماعی در صحن مجلس مطرح و گروهی در حال امضا گرفتن هستند.

اگر لاریجانی اقدامی انجام ندهد، اعضا دیگر در جلسه کمیسیون اجتماعی حضور پیدا نخواهند کرد ۰۷ مرداد ۱۳۹۸
شکایت احمد بیگدلی از رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس

اگر لاریجانی اقدامی انجام ندهد، اعضا دیگر در جلسه کمیسیون اجتماعی حضور پیدا نخواهند کرد

عزیزی دو بار میعاد صالحی را به دیوان محاسبات برده و به دنبال آن است که نظر دیوان را درباره حضور وی در صندوق بازنشستگی کل کشور تغییر دهد، اما این موضوع غیرممکن است،