افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
«هر خانه یک ستاد» طرحی مقابل ستادهای پرهزینه و متخلف ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
تدوین منشور اخلاقی در ستادهای رئیسی

«هر خانه یک ستاد» طرحی مقابل ستادهای پرهزینه و متخلف

سخنگوی ستاد مردمی حامیان رئیسی گفت: طرح «هر خانه یک ستاد» راهی برای برچیده شدن ستادهای پرهزینه و باندبازی ستادهای انتخاباتی بود.