افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
اعتقادمان بر این است که بودجه به تصویب رسیده توسط مجلس با بودجه ای که به دولت ارجاع شد تفاوت دارد ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ؛

اعتقادمان بر این است که بودجه به تصویب رسیده توسط مجلس با بودجه ای که به دولت ارجاع شد تفاوت دارد

تیمی که پس از تصویب، بودجه را تنظیم کرده است احکام را مورد دستکاری قرار داده و این باید مشخص شود. چنین دستکاری در بودجه سابقه نداشته است.