افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 13 August , 2022
اولین گام برای تمرکززدایی و توزیع عادلانه امکانات، تفویض اختیارات به استانداران با توجه به ظرفیت استان‌هاست ۰۶ آذر ۱۴۰۰
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

اولین گام برای تمرکززدایی و توزیع عادلانه امکانات، تفویض اختیارات به استانداران با توجه به ظرفیت استان‌هاست

ایجاد صندوق مالی در استان‌ها و تأمین بودجه‌های عمرانی بهترین راهکار برای توسعه متوازن استان‌هاست .