افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 9 August , 2022
خیلی از اشکالات موجود در کشور نه به مدیریت بلکه به ساختار مربوط است‌ ۱۰ تیر ۱۴۰۱
نماینده ادوار مجلس و فعال سیاسی اصولگرا

خیلی از اشکالات موجود در کشور نه به مدیریت بلکه به ساختار مربوط است‌

تصمیم مجلس درباره استیضاح وزیر صمت کارشناسانه بود.