افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 21 September , 2023
چرا قانون اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی با مردان خارجی هنوز اجرایی نشده است؟ ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
شناسنامه بی‌شناسنامه!

چرا قانون اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی با مردان خارجی هنوز اجرایی نشده است؟

ما به عنوان نمایندگان مجلس نتوانستیم چیز زیادی را به لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی اضافه کنیم. هرچیزی که می‌خواستیم به این لایحه اضافه کنیم با مخالفت و بحث روبرو می‌شد.