افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 13 August , 2022
توافق نکردن بهتر از توافق بد است/ناتو باید حد و مرز خود را بداند؟! ۱۱ اسفند ۱۴۰۰
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

توافق نکردن بهتر از توافق بد است/ناتو باید حد و مرز خود را بداند؟!

موضع جمهوری اسلامی ایران روشن است. ما یک مسأله مشترک در دنیا داریم و آن این است که غربی‌ها با ابزار ناتو به گسترش هژمونی خود پرداخته اند و تحت عنوان «جنگ پیشگیرانه» هر جا را که بخواهند اشغال می‌کنند.

غرب در ایندوره از مذاکرات باید گواهی سفید امضا بدهد ۱۱ دی ۱۴۰۰
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در گفتگوی اختصاصی با بهارستان آنلاین ؛

غرب در ایندوره از مذاکرات باید گواهی سفید امضا بدهد

اولین چهارچوب پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران که روی آن اصرار دارد  برداشته شدن تمامی تحریم های ظالمانه ای است  که غربی با بد عهدی خود  در حق ملت ایران روا داشته اند