افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 13 August , 2022
در مورد تلاش های مشکوک برای ایجاد حوادث ساختگی در خلیج فارس هشدار می دهیم ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
نامه ایران به رئیس شورای امنیت:

در مورد تلاش های مشکوک برای ایجاد حوادث ساختگی در خلیج فارس هشدار می دهیم

ادعاهای انگلیس، رومانی و لیبریا علیه تهران بی اساس است؛ هیچ گونه شواهدی برای متهم کردن ایران به حمله علیه کشتی مرسر استریت ارائه نکرده اند اسرائیل باید منتظر عواقب ماجراجویی های احتمالی خود باشد.