افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 9 August , 2022
از شایعه تا واقعیت اجاره هواپیمای اختصاصی برای آقای وزیر با بودجه همراه اول  ؟ ۰۸ مهر ۱۳۹۸

از شایعه تا واقعیت اجاره هواپیمای اختصاصی برای آقای وزیر با بودجه همراه اول ؟

آذری جهرمی به عنوان مقام مسئول ولو به انتشار این اخبار ناروا، مسئول می باشد ایجاد شفافیت نماید تا از فضاسازی ها با اهداف سیاسی جلوگیری شود.