افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 16 August , 2022
نظر کدام فرمانده جنگ موجب تغییر تصمیم امام شد؟ ۱۲ مهر ۱۴۰۰
مناظره داغ دو سردار درباره فرماندهی و پایان جنگ

نظر کدام فرمانده جنگ موجب تغییر تصمیم امام شد؟

محسن رضایی بعنوان فرمانده کل سپاه قبل از فتح خرمشهر بارها از امام خواهش کرد اجازه عبور از مرز و ورود به خاک عراق را بدهند، اما امام نپذیرفت و سرانجام در جلسه دوم با دلایل و اصرارهای فرمانده سپاه، پذیرفتند از مرز عبور کنیم اما باز هم اجازه تصرف شهرهای عراق را ندادند.