افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 9 August , 2022
نشست اردن دور کردن عراق از تهران است یا نزدیکی مصر به تهران؟ ۰۹ فروردین ۱۳۹۷

نشست اردن دور کردن عراق از تهران است یا نزدیکی مصر به تهران؟

نشست اردن دارای اهمیت بسزایی در تحولات منطقه خواهد داشت تحولاتی که شاید کشور مصر را بیش از بیش به تهران دور یا نزدیک سازد.