افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 16 August , 2022
باید روحیه و فرهنگ جهادی را بازآفرینی کنیم / نام دولت خود را «نگاه نو و تحول اساسی» گذاشتیم ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
کاندید احتمالی انتخابات 1400 عنوان کرد :

باید روحیه و فرهنگ جهادی را بازآفرینی کنیم / نام دولت خود را «نگاه نو و تحول اساسی» گذاشتیم

کشور دچار معضلات بعد برنامه‌ریزی است و بودجه‌ها عملیاتی نیستند که خود معضلی برای رشد و تداوم توسعه کشور و از عوامل تورم شده‌اند.