افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 9 August , 2022
«دولت مردمی» در واقعیت محقق شود/ تشکیل دولت به تاخیر نیافتد ۱۲ مرداد ۱۴۰۰
رهبر فرزانه انقلاب در مراسم تنفیذ:

«دولت مردمی» در واقعیت محقق شود/ تشکیل دولت به تاخیر نیافتد

کاری را با همت و انگیزه شروع می‌کنیم اما در قدم دوم انگیزه قدم اول وجود ندارد. باید انگیزه‌ای که انسان خرج می‌کند ادامه پیدا کند تا به نتیجه برسیم.