افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 9 August , 2022
رانت و فسادهای مالی عظیم تنها گوشه‌ای از معایب ارز ترجیحی است ۲۴ آبان ۱۴۰۰
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس

رانت و فسادهای مالی عظیم تنها گوشه‌ای از معایب ارز ترجیحی است

نتیجه این بی‌برنامگی و نبود شفافیت امروزه در تخصیص ارز ترجیحی این شده است که سرمایه‌های کشور هدر و به تاراج برده شد.