افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 13 August , 2022
کاهش وحشتناک ارزش پولی ملی در بودجه ۱۴۰۰/ نیاز کارگران به افزایش ۶۰۰ درصدی دستمزد با ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی ۱۸ دی ۱۳۹۹
هشدار دبیرکل خانه کارگر :

کاهش وحشتناک ارزش پولی ملی در بودجه ۱۴۰۰/ نیاز کارگران به افزایش ۶۰۰ درصدی دستمزد با ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی

ما تاکنون فکر می‌کردیم که اعتراض آن‌ها به لایحه ارسالی بودجه، به دلیل حمایت از فقرا است؛ اما امروز می‌بینیم که اعتراضشان به نفع ثروتمندان تمام شده است.