افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 16 August , 2022
ما قائل به اقتصاد دستوری نیستیم/اقتصاد و بازار ولنگار و بدون کنترل را قبول نداریم ۲۴ تیر ۱۴۰۱
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

ما قائل به اقتصاد دستوری نیستیم/اقتصاد و بازار ولنگار و بدون کنترل را قبول نداریم

هدف از حذف ارز ترجیحی این بود که دروازه های فساد ارز ترجیحی بسته شود.