افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 9 August , 2022
سرگئی لاوروف اوضاع کنونی در افغانستان را «فروپاشی» خواند ۲۷ مرداد ۱۴۰۰
با تأکید بر همکاری مشترک جهت حل و فصل بحرانها؛

سرگئی لاوروف اوضاع کنونی در افغانستان را «فروپاشی» خواند

اوضاع در افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکا و ناتو از این کشور، لزوم همکاری برای حل و فصل بحرانها و درگیریهای منطقه ای را بیش از پیش آشکار کرد.