افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 16 August , 2022
از مایوس‌ها باید بخواهیم در میدان حضور پیدا کنند تا اعتماد لطمه دیدن آنها بهبود یابد ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
آیت الله سید ابراهیم رئیسی ؛

از مایوس‌ها باید بخواهیم در میدان حضور پیدا کنند تا اعتماد لطمه دیدن آنها بهبود یابد

دولت باید هدایت، حمایت و نظارت را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد با قلم فرسایی ما را از دیدگاه‌های خود مطلع کنید.