افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 16 August , 2022
هزاردستان موسیقی را به دست طبیعت سپردیم ۱۹ مهر ۱۳۹۹
همایون شجریان:

هزاردستان موسیقی را به دست طبیعت سپردیم

دستانی که برای بدرقه پدر آمده‌اند را یکایک می‌بوسم و بار دیگر از همه شما سپاسگزاری می‌کنم.

محمدرضا شجریان دوباره در بیمارستان بستری شد ۱۴ مهر ۱۳۹۹

محمدرضا شجریان دوباره در بیمارستان بستری شد

محمدرضا شجریان استاد آواز ایران، بار دیگر به دلیل شرایط عمومی نامناسب در بیمارستان بستری شد.