افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 13 August , 2022
چگونه ۶۰۰ هزار تومان از حقوق کارگران آب رفت؟ ۰۶ شهریور ۱۳۹۹
حسین راغفر تحلیلیلگر مسائل اقتصادی عنوان کرد ؛

چگونه ۶۰۰ هزار تومان از حقوق کارگران آب رفت؟

امروز تمامی کارگران زیر خط فقر هستندو این در حالیست اگر بخواهیم وضعیت زندگی و معیشت کارگران را بهبود ببخشیم، باید جلوی رانت خواری‌ها و فساد‌ها گرفته شود، اما در کمال تاسف می‌بینیم هر روز بر حجم پرونده‌های فساد افزوده می‌شود.