افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 13 August , 2022
موسیقی سنتی یک اثر تاریخی ماندگار است ۱۹ تیر ۱۳۹۸
استاد علیرضا افتخاری :

موسیقی سنتی یک اثر تاریخی ماندگار است

موسیقی اصیل در هر دوره ای مخاطبان خودش را دارد و مثل یک اثر تاریخی ماندگار است.