افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 18 August , 2022
خوشنویسی تجسم اعتدال و زیبایی است ۰۷ تیر ۱۴۰۱
غلامحسین امیرخانی چهره ماندگار عرصه خوشنویسی ایران ؛

خوشنویسی تجسم اعتدال و زیبایی است

متاسفانه ما بلد نیستیم گفتمان کنیم و سوء‌تفاهم به وجود می‌آید اما شاعرانی همچون سعدی، حافظ، مولوی و نظامی در اشعار خود، گفتمان را به ما آموختند یک صدایی بد است که در حال حاضر دچار آن هستیم.