افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 9 August , 2022
افرادی که مصرف انرژی آنها بیشتر از حد معمول است باید بهای آن را با نرخ آزاد پرداخت کنند ۱۱ آذر ۱۴۰۰
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی

افرادی که مصرف انرژی آنها بیشتر از حد معمول است باید بهای آن را با نرخ آزاد پرداخت کنند

تعرفه پر مصرف ها باید در حکم جریمه باشد تا وقتی که برای تخلفات هزینه کمی دریافت شود، افراد هر تخلفی می‌خواهند انجام می‌دهند.