افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 18 August , 2022
مدرس خیابانی گزینه قطعی برای استانداری سیستان و بلوچستان ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
رئیس مجمع نمایندگان سیستان و بلوچستان خبرداد ؛

مدرس خیابانی گزینه قطعی برای استانداری سیستان و بلوچستان

به دنبال این هستیم که بپذیرند در این شرایط استفاده از استاندار بومی برای سیستان و بلوچستان یک ضرورت است.