افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 28 January , 2023
مجلس نمی‌تواند بودجه سال آینده را بطور کامل اصلاح نماید ۲۵ دی ۱۴۰۰
عضو کمیسیون اقتصادی

مجلس نمی‌تواند بودجه سال آینده را بطور کامل اصلاح نماید

خبری از جمع آوری امضا برای استیضاح خاندوزی در میان نمایندگان دیگر مطرح نیست. نمایندگان در خصوص بورس، مناطق آزاد و بعضی از انتصابات انتقادهایی داشتند.