افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 8 December , 2023
اگر امام را گرامی می داریم، ما نیازمند به امام هستیم، نه امام نیازمند به ما ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
در دیدار اعضای ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی(س)؛

اگر امام را گرامی می داریم، ما نیازمند به امام هستیم، نه امام نیازمند به ما

عقلانیت باید در جوهره انقلابی بودن باشد لذا انقلابی بودن به فریاد بلندتر، مشت گره تر و چشم خشمناک تر نیست.

 ادامه این راه همان راهی است که زمان پهلوی باعث انقلاب شد ۱۸ فروردین ۱۴۰۲
هشدار عماد افروغ درشبکه 4 تلویزیون:

 ادامه این راه همان راهی است که زمان پهلوی باعث انقلاب شد

حاکمان باید رعیت مردم باشند، اما اکنون برعکس شده است! حاکمان مخدوم شده و برای بودنشان سر مردم منت می گذارند و اینگونه کشور آماده شورش می شود!