افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 March , 2023
تفاوت‌های بودجه با سنوات قبل در بعضی بخش‌ها برای کل جامعه ایجاد مشکل می کند ۲۸ آذر ۱۴۰۰
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی

تفاوت‌های بودجه با سنوات قبل در بعضی بخش‌ها برای کل جامعه ایجاد مشکل می کند

۲۲۱ شرکت داریم که برای دولت هیچ گونه درآمدی ندارند. 62 شرکت که زیانده هستند و 159 شرکت هم درآمد و هزینه آنها برابر است و دولت به مجموع این شرکت‌ها در حالی بودجه می‌دهد که هیچ درآمدی برایش ندارند.