افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 5 February , 2023
قانون کار متعلق به کارگران است و هر تغییر و اصلاح در آن  باید به نفع خود کارگران تمام شود ۲۵ آبان ۱۴۰۱
دبیرکل خانه کارگر

قانون کار متعلق به کارگران است و هر تغییر و اصلاح در آن باید به نفع خود کارگران تمام شود

چطور کسانی که قصد اصلاح قانون کار را دارند، می‌خواهند علیه کسانی که برای آن‌ها قانون نوشته شده، تغییر ایجاد کنند؟

طرح مجلس، مقدمه‌ای بر حذف حداقل مزد است ۲۸ آبان ۱۴۰۰
واکنش استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا به طرح اصلاح قانون کار :

طرح مجلس، مقدمه‌ای بر حذف حداقل مزد است

در عجبم؛ مجلسی که مدعیِ رسیدگی به طبقات محروم جامعه است و به اسم مجلس انقلابی روی کار آمده به دنبال تصویب این قبیل طرح‌های نئولیبرالی باشد.

اگر نمایندگان مجلس امضاهای خود را پس نگیرند کارگران کشور با تمام توان اعتراض خواهند کرد ۲۶ آبان ۱۴۰۰
واکنش حسین صادقی به طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار ؛

اگر نمایندگان مجلس امضاهای خود را پس نگیرند کارگران کشور با تمام توان اعتراض خواهند کرد

اگر این طرح خطرناک برای توافقی شدن مزد در کارگاه‌های روستایی کشور به صحن برود و تصویب شود، هزینه سنگینی در بلندمدت به جامعه تحمیل خواهد شد.

خسارتهای سیستم بانکی و رانت‌بازی و رانت‌خواری سبب نابودیِ صدها هزار میلیارد ثروت سازمان تامین اجتماعی شد ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
دبیر کل خانه کارگر در برنامه چشم‌انداز مطرح کرد ؛

خسارتهای سیستم بانکی و رانت‌بازی و رانت‌خواری سبب نابودیِ صدها هزار میلیارد ثروت سازمان تامین اجتماعی شد

امروز ما پول کافی برای اینکه همسان‌سازی بارنشستگان اجرا شود نداریم و به جای اینکه دراین خصوص صحبت کنیم به نکات فرعی اشاره می‌کنیم.