افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 28 January , 2023
گزینه‌های پیشنهادی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و میراث فرهنگی معرفی شدند ۰۴ شهریور ۱۳۹۸
داستان عدم معرفی وزیر زن در دولت روحانی ادامه دارد ؟

گزینه‌های پیشنهادی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و میراث فرهنگی معرفی شدند

با اینکه چالش انتخاب وزیر زن قبلا در دولت دکتر احمدی نژاد شکسته شد ، اما به نظر می رسد رئیس جمهور روحانی با توجه به وعده انتخابی خود مبنی بر استفاده بانوان در برخی وزارتخانه ها اما به نظر می رسد وی هیچ تمایلی به استفاده از وزیر زن در کابینه خود نداشته و همچنان این موضوع با چالش های جدی همراه است.