افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 26 September , 2022
اصولگرایان بعد از 1400 بی سروصدا با ترامپ کنار می‌آیند ۰۹ اسفند ۱۳۹۸
تحلیلگر مسائل سیاسی ؛

اصولگرایان بعد از 1400 بی سروصدا با ترامپ کنار می‌آیند

معتقدم اصولگرایان هیچ چاره ای ندارند که بی سروصدا با ترامپ کنار بیایند. والا اگر بخواهند این سیاست آمریکا ستیزی را ادامه دهند تورم، بیکاری و وضعیت کسری بودجه تشدید خواهد شد.

با این نظام انتخاباتی و قوانین حداقلی که داریم این وضعیت هم حادث می شود و هر دو طرف ناراضی‌اند ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
سخنگوی شورای نگهبان ؛

با این نظام انتخاباتی و قوانین حداقلی که داریم این وضعیت هم حادث می شود و هر دو طرف ناراضی‌اند

شورای نگهبان وظیفه خود را انجام می دهد و نسبت به بررسی‌ها حساسیت داریم و تا پایان وقت مقرر قانونی احتمال افزایش هم دارد.