افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 2 April , 2023
اعتبارنامه تاجگردون به کمیسیون تحقیق ارجاع شد ۲۱ خرداد ۱۳۹۹
با رای ۱۶۰ نمایندگان مجلس ؛

اعتبارنامه تاجگردون به کمیسیون تحقیق ارجاع شد

بر اساس ماده ۱۹۴ آیین نامه مجلس، اعتبارنامه تاجگردون منتخب گچساران به کمیسیون تحقیق ارجاع شد تا ادامه رسیدگی در این کمیسیون صورت گیرد.