افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 6 October , 2022
گروکشی دستگاه ها با وزارت بهداشت و درمان درست نیست ۱۳ مرداد ۱۴۰۱
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس  شورای اسلامی ؛

گروکشی دستگاه ها با وزارت بهداشت و درمان درست نیست

اگر همه‌چیز را بخواهند دستوری پیش ببرند اتفاق خوبی نخواهد افتاد و مشکلات در زمینه دارو و و تجهیزات مصرفی دارو افزایش خواهد یافت.