افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
اندیشه متحجر موتور محرکه انقلاب را از بین می برد ۳۰ بهمن ۱۳۹۹
یادگار گرانقدر امام راحل ؛

اندیشه متحجر موتور محرکه انقلاب را از بین می برد

فرهنگ انقلاب استعمارستیز، آزادی خواه، استقلال طلب، عزت خواه و عزت طلب است. البته به نوعی همسان و هم خاستگاه با نفی استبداد است. اما کجا در اندیشه تحجرآمیز ما چنین نکته ای دیده می شود؟!